CE 2018

GRIEKS

EPOS: HOMERUS' ODYSSEE
ONTMOETINGEN

CE 2018


Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Homerus' Odyssee
2018 vertaalhulp

 1. Proomion
  1. Od. 1, 1 - 10
 2. Calypso
  1. Od. 5, 201 - 227
 3. Nausicaä
  1. Od. 6, 127 - 147
  2. Od. 6, 148 - 169
  3. Od. 6, 170 - 185
  4. Od. 6, 186 - 197
 4. De Phaeaken
  1. 8, 256 - 265
  2. 8, 266 - 284
  3. 8, 285 - 299
  4. 8, 300 - 320
  5. 8, 321 - 343
  6. 8, 344 - 369
 5. De Cycloop Polyphemus
  1. 9, 343 - 370
  2. 9, 371 - 394
  3. 9, 395 - 414
  4. 9, 415 - 436
 6. In de Onderwereld
  1. 11, 385 - 403
  2. 11, 404 - 434
  3. 11, 435 - 466
 7. Langs de Sirenen
  1. 12, 158 - 180
  2. 12, 181 - 200
 8. Thuis op Ithaca
  1. 19, 467 - 490
  2. 19, 490 - 507
 9. De dood van de vrijers
  1. 22, 01 - 25
  2. 22, 26 - 43
  3. 22, 44 - 67
 10. Herenigd met Penelope
  1. 23, 153 - 172
  2. 23, 173 - 206
 
 

VERTAALHULP HOMERUS' ODYSSEE 2018

vragen, opmerkingen en/of commentaar, kun je mailen naar:Wiebe Koopmans.
 • Vooraf: zorg ervoor dat je het Griekse font hebt geïnstalleerd:
  • Voor PC (Windows en dergelijke): download hier het "Griekse font" , sla het op op een plaats waar je het kunt terugvinden voor noodgevallen. Kopieer het dan in je C:\Windows\Fonts directory (of waar je fonts maar staan)
  • Voor een MAC: download hier het "Griekse font" dit is in zip formaat ; open na het downloaden Greek.ttf en installeer het het font. LET OP: als er al een font met de naam Greek.ttf is geïnstalleerd, moet je dit wel eerst verwijderen!
 • in de Griekse teksten heb ik de accenten alleen weergegeven, waar dat nodig was wegens betekenisverschil.
 • Instructie:

 • Vergeet niet: de vertaalhulp is bedoeld om je te helpen bij het zelfstandig vertalen van het pensum Homerus' Odyssee2018 èn om je voldoende oefening op te laten doen voor het vertalen van het ongeziene stuk Grieks op het CE. Gebruik de werkvertalingen alleen ter controle of om zinsconstructies beter door te krijgen! Zorg ervoor dat je steeds begrijpt waarom iets zus of zo vertaald is!
 • Opzet en werkwijze: de vertaalhulp bestaat uit verschillende onderdelen:
  • de vertaalhulp: klik in het menu links hiernaast op de passage die je wilt gaan bestuderen.

   Deze biedt 5 soorten hulp:
   • woordbetekenissen: wanneer je zonder te klikken met je muis over de woorden gaat, vind je de betekenis ervan in een klein popupje verschijnen.
    Opmerkingen:
    • bij naamwoorden e.d. wordt gewoonlijk de het woord in de nom. ev. gegeven;. bij zelfstandige naamwoorden wordt zonodig de gen. erbij gegeven, bij bijvoeglijke naamwoorden zonodig de vrouwelijke en onzijdige vorm.
    • M, V, O staat voor: mannelijk, vrouwelijk, onzijdig
    • De werkwoorden worden gewoonlijk de 1e p. ev. praesens . gegeven en zonodig de onregelmatige aor., fut. of perf.
    • h.l. (in het popupje) geeft aan dat een woord de gegeven betekenis (alleen) op deze plaats heeft!
    • In de popupjes kan helaas geen Grieks weergegeven worden, daarom is het Grieks omgezet naar Nederlands. Hierbij is: -oo = w; -è = h; èi = V; ph = f etc.
   • grammaticale ondersteuning: Bij woorden die verbogen of vervoegd zijn, dus bij woorden waarvan de functie niet direct duidelijk is uit de gegeven betekenis in het popupje kun je dubbelklikken op het betreffende woord dan verschijnt het bijbehorende rijtje (ZN, BN, WW of VNW) of info over verschillende mogelijkheden van vertalen.
   • Als je meer algemene uitleg wilt over vormen of constructes, ga dan in het menu links onderaan resp. naar vormleer of syntaxis. Hier staat alles wat je geacht wordt te weten volgens de CvTE (College voor Toetsen en Examens).
   • werkvertalingen: aan het eind van elke passage vind je een link naar de werkvertaling van die passage. (Gebruik zie boven en op eigen verantwoording!)
   • bijzonderheden: naast de tekst kan informatie staan over bijzonderheden, stilistische en taalkundige, van de betreffende passage.

 

grammatica
algemeen

2018

 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stilistica:
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. stilistica Homerus
  5. narratologie
  6. taaleigen Homerus
   1. algemeen
   2. naamwoorden
   3. werkwoorden
   4. voornaamw.
   5. syntaxis
  7. metriek
  8. scanderen
 4. onregelmatige tijdstammen
  1. aoristi
  2. futura
  3. perfecta