rome
Ga naar: Rome index monumenten / Rome links / Rome archaeologisch /
Rome homepage
/ kaart van Rome
huis van de vestaalse maagden
 
atrium Vestaalse maagden House of the Vestals
Atrium van de Vestaalse maagden
 

Gelegen tussen de Regia en de tempel van Vesta, dankt het huis van de Vestaalse Maagden zijn huidige vorm aan de reconstructie uitgevoerd na de brand van Nero in 64 n.C. Bij deze restauratie werd het gebouw gebouwd op een hoger niveau en anders georiënteerd dan het voorgaande. (Hieran zijn nog een paar resten over met plaveisel in mozaiek). Het gebouw is gebouwd rond een hof (atrium) met porticus aan vier zijden en in het midden fonteinen waarvan er één later werd veranderd in een achthoekig waterbassin. Aan de lange zuidzijde waren vertrekken die herkend zijn als een "bakkerij", een keuken en ook een - zij het van klein formaat - molen (voor meel). Op de bovenverdieping, bereikbaar via een trap in het midden van de porticus, waren de (woon)vertrekken waar de Vestalinnen verbleven en sliepen, ook waren er talrijke baden, verwarmd door uitmondingen van stookplaatsen die liepen door de holtes in de muren.

Een andere trap, gelegen aan de westijde, leidt naar een ruimte met een absis, die is geïdentificeerd als een cultusplaats gewijd aan Aius Locutius, een zo goed als onbekende Romeinse godheid. Aan de oostkant van de porticus is een groot vertrek, met ernaast drie kamer(tje)s. Dit staat bekend als het "tablinum", vast en zeker het meest residentiële vertrek van het hele gebouw.

Voor zo goed als de hele noordzijde van de porticus staan basen van marmer waarop emkele standbeelden geplaatst van vrouwen zijn die teruggevonden waren bij de opgravingen. Alle voorgestelde vrouwen zijn gehuld in een voornaam gewaad en stellen de Vestales Maximae voor, de priesteressen die aan het hoofd gestaan hebben van deze religieuze orde, zoals blijkt uit de inscripties op de sokkels.

De groep kamers gelegen aan de westzijde is niet goed bewaard gebleven, maar desondanks kan men resten zien van het huis van de Vestalinnen uit de republikeinse tijd; er zijn resten aan het licht gebracht van zes aangrenzende kamers, gelegen langs een hof (atrium), in sommige gevallen bewaren zij nog het oorspronkelijke plaveisel: aardewerken tegels met daartussendoor gekleurde stenen, te dateren tussen e tweede helft van de 2e en het begin van de 1e eeuw v.C.
reconstructietekening van het huis der Vestaalse Maagden