rome
Ga naar: Rome index monumenten / Rome links / Rome archaeologisch /
Rome homepage
/ kaart van Rome
boog van titus
 
Arch Boog van Titus
Boog van Titus
 
De boog werd opgericht door de Senaat ter nagedachtenis aan keizer Titus na zijn dood in 81 n.C. De boog lijkt nogal hoog op zijn te staan. Dit komt door moderne opgravingen met het doel het plaveisel uit de tijd van Augustus tevoorschijn te brengen, waardoor men dan het plaveisel uit de tijd van de boog zelf heeft verwijderd. De boog heeft veel ingrijpende wijzigingen ondergaan in de loop der tijden. In de Middeleeuwen was hij geïncorporeerd in de S. Maria Nova/S. Francesca Romana, waarbij in het binnenste van de boog zels een kamer uitgehakt werd. Maar in 1822 werd hij in zijn oude glorie, in travertijn, hersteld, dankzij werkzaamheden uitgevoerd door Giuseppe Valadier in opdracht van paus Pius VII. Op de boog, met slechts één doorgang, is het merendeel van de decoratie aan de zijde van het Colosseum bewaard gebleven. Op de facades bevinden zich zich vier halfzuilen van marmer. De belangrijkste decoraties zijn te vinden aan de binnenzijde van de boog.
 
Boog van Titus: de triomftocht met de tempelschatten van Jeruzalem
Kijkend in de richting van het Forum Romanum ziet me op de linkerkant dragers die die de voorwerpen dragen, die veroverd zijn door Titus in zijn veldtocht tegen Iudaea. Hieronder zijn de zevenarmige kandelaar en zilveren trompetten, voorwerpen uit de tempel van Jeruzalem. Daarnaast ziet men andere dragers met titelborden, waarop waarschijnlijk de namen van de veroverde steden vermeld stonden. Helemaal rechts kan men op de achtergrond een boog, bekroond met twee vierspannen, zien, de porta Triumphalis.
Boog van Titus : keizer Titus in zijn triomftocht
Op de rechterzijde van de binnenkant ziet men het vierspan waarop zich Titus bevindt, voorafgegaan door de godin Roma, die de paarden aan de leidsels vasthoudt en leidt. Achter de keizer zijn afgebeeld een Victoria en twee mannelijke figuren: een jongeman met bloot bovenlijf en een oude man in toga, welke uiteindelijk zijn herkaend als personificaties van respectievelijk het Volk en de Senaat (Senatus PopulusQue Romanus). Op de achtergrond zijn nog verscheidene hoofden en fasces van de lictoren te zien, die de menigte van ambtsdragers die de keizer begeleiden aangeven.
Boog van Titus: de apotheose van Titus
Het cassettenplafond in het centrum van de boor stelt Titus voor die door een adelaar (de vogel van Iuppiter) naar de hemel gebracht wordt (verwijzing naar de vergoddelijking van een keizer na zijn dood).
Boog van Titus: keizer de inscriptie
Op de zijde gericht naar het Colosseum kan men de oorspronkelijke inscriptie nog lezen: "De Senaat en het Romeinse Volk (hebben deze gewijd aan) Divus Titus Vespasianus, zoon van Divus Vespasianus."