rome
Ga naar: Rome index monumenten / Rome links / Rome archaeologisch /
Rome homepage
/ kaart van Rome
catacomben van callistus
Catacomben van Callistus, gangen
Catacomben van Callistus, een onderaardse gang
 
Catacomben van Callistus schildering
Catacomben van Callistus: schildering van Laatste Avondmaal
Catacomben van Callistus:
Omdat in het begin de Christenen in Rome voornamelijk tot de lagere klassen behoorden en dus geen geld hadden voor een graf(monument), stelden welgestelde Christenen hun landgoed ter beschikking. De grondsoort buiten Rome was zodanig dat deze zodra er lucht bijkwam steenhard werd. De grootste van deze begraafplaatsen (catacomben) zijn die van Callistus. Hier liggen in vier verdiepingen kilometers gangen met aan weerszijden uitgehakte graven.