rome
Ga naar: Rome index monumenten / Rome links / Rome archaeologisch /
Rome homepage
/ kaart van Rome
comitium
 
Comitium (met de lapis niger)
 
Het Comitium was het plein waar de activiteiten van het openbare en politieke leven zich afspeelden. Aan het hoofdeinde van het plein bevond zich de rostra, het spreekgestoelte vanwaaraf de consuls en andere politici het volk toespraken dat verzameld was op het plein ervoor. Ook verkiezingen werden op het Comitium gehouden.

Tot de tijd van Caesar en Augustus bevond het Comitium zich op de plaats van de ruimte voor de huidige Curia maar daar is niet veel meer van overgebleven dan de Lapis Niger, alles ten gevolge van de herinrichtingswerkzaamheden in gang gezet door Caesar en Augustus. De Rostra, het Comitium (het eigenlijke plein) en de Curia werden bij deze werkzaamheden geplaats op de plaats waar we ze nu (nog) zien. Alle bouwsels en standbeelden op het oude Comitium gingen verloren hierbij en het plein zelf werd bijna geheel in beslag genomen door de nieuwe Curia en het gedenkteken voor Romulus of Numa Pompilius, de Lapis Niger.

Het latere Comitium werd gevormd door het plein, tussen de rostra en de tempel van Caesar en de basilica Aemilia en de basilica Iulia. Het Comitium met de genoemde omringende gebouwen vormde het eigenlijke Forum Romanum.
 
Comitium
Comitium (in later tijd)