rome
Ga naar: Rome index monumenten / Rome links / Rome archaeologisch /
Rome homepage
/ kaart van Rome
curia
 
Curia (Iulia) met het (nieuwe) Comitium
(tekst begint onder de foto's) De Plutei of Anaglypha Traiani

Curia (vooraanzicht)

De originele deuren in de S Giovanni
Het grote bakstenen gebouw dat de hoek tussen het Argiletum en het oude Comitium beslaat is de Curia Iulia, de zetel van de senaat. De bouw ervan werd begonnen in opdracht nadat de vorige Curia Hostilia ( gebouwd door koning Tullus Hostilius) in 52 v.C. door brand verwoest was, hierbij maakte hij dankbaar gebruik van de gelegenheid de nieuwe Curia meer naar het Forum toe te bouwen om zo een directe doorgang te krijgen naar zijn eigen nieuwe Forum van Caesar, dat hij liet bouwen en in 46 v.C. inaugureerde. De bouw van de Curia Iulia werd pas gecompleteerd door Augustus in 29 v.C. Het huidige aanzien van de Curia (behalve de restauratiewerkzaamheden uit de moderne tijd), is dat van een herbouw onder Diocletianus om de schade te herstellen van een grote brand in 283 n.C. Als gebouw is het één van de best bewaarde gebouwen in heel Rome uit de laat-antieke tijd. Dat het gebouw zo goed bewaard is gebleven is te danken aan het feit dat het in de 7e eeuw veranderd werd in een kerk (San Adriano). Bij een restauratie (1930 - 1936) werd de kerk er weer "afgehaald".

Door de (moderne) trap te beklimmen komt men bij de ingang van de Curia. De deuren hierin zijn kopieën van de oorspronkelijke deuren, die nu dienst doen als middelste deur in de St. Jan van Lateranen (daar kun je ook nog het originele hang- en sluitwerk zien).

Het interieur met plat houten plafond (moderne reconstructie) is 21 m hoog, 18 m. breed en 27 m. lang, min of meer de verhoudingen die door Vitruvius aanbevolen werden voor een Curia, waarbij de hoogte circa de helft van de som van lengte en breedte diende te zijn.
Het marmeren plaveisel (zie foto hieronder) deels origineel, deels gerestaureerd is dat uit de tijd van Diocletianus, als ook de architektonische versiering van de wanden. De wanden waren oorspronkelijk bedekt met marmerplaten, waarvan nog slechts een enkel spoor over is (zie foto hieronder). Verder waren er in elke lange wand drie nissen, met afwisselend een plat of boogvormig plafond, ingekaderd door zuiltjes staande op consooltjes, waarin ere-standbeelden geplaatst konden worden. (zie foto's hieronder)
(lees verder onder de foto's)

De vloer in de Curia
rechts: resten van de muurbekleding
De zaal was verdeeld in drie sectoren in de lengte: links en rechts waren drie lage maar brede treden, waarop de (ivoren klap)stoelen (sella curulis) van de senatoren stonden (ca. 300). Daartussen de vloer met aan het (hoofd)eind - tussen beide deuren aan de achterkant in - was een groot "podium", voor de voorzitter van de senaat en daar was weer een verhoging op waarop het beeld van Victoria - door Augustus uit Tarente gehaald en hier neergezet - en haar altaar stonden . Nu symbolisch vervangen door een Romein in toga. Over dit beeld van Victoria en haar altaar is aan het eind van de 4e eeuw n.C. een beroemd dispuut geweest tussen bisschop Ambrosius en één van de laatste "heidense" senatoren, Aurelius Symmachus. Dit eindigde met de overwinning van Ambrosius en het altaar en beeld werden verwijderd (384/385 n.C.)
(Over de Plutei/anaglypha Traiani lees onder de foto's)
   

Het interieur van de Curia: links - midden - rechts
Curia plattegrond

Plutei of Anaglypha van Traianus (linker)
 
Binnenin de Curia staan twee grote marmeren reliëfs opgesteld, de zogenaamde Plutei of Anaglypha Traiani, gevonden in de buurt an de ficus Ruminalis. (Mogelijk zijn gebruikt om een gedeelte van het Forum af te schermen). Erop afgebeeld staan twee opvallende activiteiten van Traianus op het forum. Het linkerrelief stelt een groep dienaren voor die, in aanwezigheid van de keizer zelf, voorbereidingen treffen om de registers waarin de schuldbekentenissen van Romeinse burgers aan de fiscus opgeschreven stonden te vernietigen, schulden die kwijt gescholden werden na de de verovering van Dacië (het huidige Roemenië). Achter de dienaren zijn de volgende monumenten zichtbaar (van links naar rechts): een boom - standbeeld van Marsyas - de bogen van de basilica Iulia - een lege ruimte voor de vicus Iugarius - de tempel van Saturnus (Ionisch) - een triomfboog naar het Capitool - en de tempel van Vespasianus en Titus (Corinthisch). Het rechterreliëf stelt een voedseluitdeling voor om de arme Romeinen te ondersteunen. Op de achtergrond staan weer monumenten (van links naar rechts): het standbeeld van Marsyas- een lege ruimte voor de vicus Tuscus - de tempel van Castor en Pollux - de triomfboog van Augustus - en de rostra voor de tempel van Caesar. Op de tegenkanten van beide reliëfs staan de dieren afgebeeld van het suovetauriliaoffer: een zwijn, schaap en stier.