rome
Ga naar: Rome index monumenten / Rome links / Rome archaeologisch /
Rome homepage
/ kaart van Rome
keizerfora (fori imperiali)
 
Keizerfora: forum van Nerva
 
 
 
de andere keizerfora,
waarvan het Forum van Trajanus het jongste en grootste is: Naar het voorbeeld van Caesar hebben ook andere keizers een eigen forum laten aanleggen. Gerekend vanaf het forum van Caesar zien we achtereenvolgens de fora van Trajanus, Augustus, Nerva en Vespasianus. Het meest in het oog vallend is de zuil van Trajanus (38 m. hoog). Deze zuil is opgericht ter ere van zijn overwinning op de Daciërs (Roemenië). Bovenop stond een standbeeld van Trajanus, in de sokkel bevond zich een grafkamer met de as van Trajanus. Om de zuil heen slingert zich een relief dat het verloop van de strijd met de Daciërs weergeeft en als je goed kijkt zie je kleine rechthoekige gaten die licht geven voor de wenteltrap in de zuil. De hoogte van de zuil geeft aan hoeveel van de heuvel Quirinalis is afgegraven voor de aanleg van het forum.