rome
Ga naar: Rome index monumenten / Rome links / Rome archaeologisch /
Rome homepage
/ kaart van Rome
lacus curtius
 
rome lacus curtius
Lacus Curtius
 
 
Vlakbij de zuil van Phocas geeft een trapeziumvormig puteal (een door de bliksem getroffen plaats waaromheen een muurtje gezet is) de plaats aan van het Lacus Curtius, laatste overblijfsel van het oorspronkelijke moeras, dat het Forum was.

Het ontleent zijn naam Marcus Curtius, die volgens de legende zich in 362 v.C. in volle wapenrusting en op zijn paard in de gapende kloof stortte, die dwars over het Forum ontstaan was en zich - volgens het orakel - pas zou sluiten als de Romeinen het beste wat ze hadden erin geofferd zouden hebben. (In een Sabijnse variant van de legende heette hij Mezius Curtius)

Naast deze - meest populaire - legende is er nog een andere: in 445 v.C. ontstond hier een kloof door inslag van de bliksem en heeft consul Caius Curtius er een puteal omheen gelegd om zo voor eeuwig deze plaats te markeren.

Dat deze plaats door de eeuwen heen als heilig beschouwd werd, daarvan getuigen de plaveisels uit verschillende tijden, die nu nog intact zijn: één van tufsteen uit de republikeinse tijd en twee van travertijn respectievelijk uit de tijd van Caesar en Augustus.