rome
Ga naar: Rome index monumenten / Rome links / Rome archaeologisch /
Rome homepage
/ kaart van Rome
regia
 
rome regia
De resten van de regia
 
Tussen de tempel van Antoninus en Faustina en de tempel van Vesta liggen de resten van een gebouw dat met zekerheid herkend is als de Regia, deel van een complex uti de Koningstijd dat zich uitstrekte tot de tempel van Romulus. Na de komst van de Republiek is het gebouw gebruikt door de Rex sacrorum en Pontifex maximus voor de religieuze riten ( na het verjagen van de koningen waren de religieuze zaken aan deze twee figuren toegewezen).

De huidige vorm (of liever het weinige dat van de Regia rest door het leegroven in de Renaissance) is terug te voeren op een restauratie, uitgevoerd in 36 v.C. door Domitius Calvinus, die een oudere indeling, daterend van 525 v.C., rond de laatste jaren van de (Etruskische) koningstijd, weer oppakte. Deze indeling was op haar beurt voorafgegaan door andere bouwsels; het is zeker dat er reeds in de in de 7e eeuw v.C. hier hutten stonden, zoals ook op de Palatijn teruggevonden zijn.

(zie plattegrond onderaan de pagina): het gebouw bestond uit twee delen. Eén deel (gekeerd naar het huis der Vestalinnen) is een lange rechthoek die precies oost-west geörienteerd is met drie vertrekken. Het middelste vormde de ingang en doorgang naar de andere vertrekken. Het vertrek aan de oostzijde was het heiligdom van Ops Consiva, de Romeinse godin van overvloedige oogsten. Het vertrek aan de westzijde was het heiligdom van Mars en voorzien van een groot rond altaar. Hier werden de schilden ancilia (waarvan er één naar men zegt uit de hemel is komen vallen) bewaard, die in de processies door sacerdotes Salii werden meegedragen. Ook werden hier de lansen hastae bewaard die begonnen te rammelen, wanneer er een oorlog op handen was.
Het tweede deel was een trapezium-vormige ruimte met een (overdekte) zuilengang en een aantal putten, tegenwoordig moeilijk herkenbaar.
Ook werden in de Regia belangrijke documenten bewaard: de annalen van de stad, het archief van de pontifices en de kalender, die het religieuze leven regelde.