rome
Ga naar: Rome index monumenten / Rome links / Rome archaeologisch /
Rome homepage
/ kaart van Rome
rostra
 
rome rostra
De Rostra
 
 
Naast de boog van Septimius Severus ziet men een groot podium, dat één hele zijde van het plein van het Forum beslaat. Dit bouwwerk is geïdentificeerd als de restauratie in opdracht van Augustus van de zogeheten Rostra. Dit was het spreekgestoelte waarop de politici hun redevoering voor het volk hielden. Halverwege de 1e eeuw vC. had Caesar dit laten ter vervanging van het oude spreekgestoelte waarop gedurende de hele republikeinse tijd de redevoeringen waren gehouden, maar dat afgebroken werd ten tijde van de werkzaamheden op het Comitium. Van het spreekgestoelte uit de tijd van Caesar rest de halfcirkelvormige opgang naar het podium, terwijl de hoge rechte voorkant stamt van de restauratie van Augustus. In dit front zijn nog de holtes te zien waarin de rostra bevestigd waren, die van het oude spreekgestoelte op het Comitium gehaald waren.

Deze "rostra" waaraan het spreekgestoelte zijn naam dankt, waren de scheepssnebben (puntige uitsteeksels aan de voorkant van schepen om mee te rammen) die de Romeinen hadden buitgemaakt op de Carthagers (Puniërs) in de 1e Punische Oorlog. Deze rostra (scheepssnebben) werden ook gebruikt om hoofden van "staatsvijanden" op te spietsen. Meest bekende van dezen was de grote redenaar Cicero, die zich gehaat gemaakt had bij Antonius en geslachtofferd werd bij de vorming van het tweede driemanschap van Augustus (toen nog Octavianus), Antonius en Lepidus. Per draagstoel op de vlucht hielden soldaten van Antonius hem aan, en toen Cicero zijn hoofd uit gordijntje stak om te zien wat er was, werd hij meteen een kopje kleiner gemaakt. Zijn hoofd en zijn handen werden aan de rostra gehangen, waar hij zo vaak had gesproken.