rome
Ga naar: Rome index monumenten / Rome links / Rome archaeologisch /
Rome homepage
/ kaart van Rome
san clemente
 
rome san clemente
S.Clemente (voorhof)
 
 
San Clemente:
Hier liggen 3 kerken boven elkaar. In de tijd voor Constantijn de Grote kwamen de christenen bijeen in huizen van beter gesitueerde geloofsgenoten. Zo ook hier in het huis van Clemens, dat lag naast een huis met een mithraeum (zie hieronder). Eind 4e eeuw werd hierboven een basiliek gebouwd en in de 11e eeuw hierboven weer de huidige kerk. Intussen is het straatniveau sinds de oudheid 18 meter gestegen. Deze kerk(en) vormen een indrukwekkend getuigenis van het christendom door de eeuwen heen. Ook de huidige kerk is zeer mooi met haar mozaïek, cosmatenvloer en schola cantorum.