rome
Ga naar: Rome index monumenten / Rome links / Rome archaeologisch /
Rome homepage
/ kaart van Rome
s. maria in cosmedin
 
rome s. maria in cosmedin
s. Maria in cosmedin
 
 
S. Maria in Cosmedin:
een oud kerkje uit de 5e eeuw, gebouwd in de graanschuren die hier lagen. Van oudsher was dit een kerk waar de Grieken samenkwamen, en ook nu nog wordt er de byzantijnse ritus gevierd. Binnenin de kerk kun je goed zien hoe materialen uit oude tempels gebruikt werden voor de bouw: geen zuil is dezelfde. Uit de 12e eeuw stammen de Cosmatenvloer, schola cantorum en paaskandelaar.