rome
Ga naar: Rome index monumenten / Rome links / Rome archaeologisch /
Rome homepage
/ kaart van Rome
s. paolo fuori le mura
 
S. Paolo fuori  le mura
s. Paulus buiten de muren
 
De Paulus buiten de muren:
één van de vier aartsbasilieken, ten tijde van Constantijn de Grote gebouwd op het graf van St. Paulus. Tot de bouw van de huidige St. Pieter was dit de grootste kerk ter wereld. Ook was het de enige kerk die nog net zo was als toen hij gebouwd werd in de 4e eeuw. Jammer genoeg brandde zij echter in 1823 door slordigheid van een loodgieter helemaal af. Maar met gelden uit de hele wereld is de kerk he-lemaal in oude staat hersteld. In deze kerk bevinden op de architrafen medaillons met de protretten van alle pausen.