rome
Ga naar: Rome index monumenten / Rome links / Rome archaeologisch /
Rome homepage
/ kaart van Rome
tabularium
 
rome tabularium
Tabularium
 
Het Tabularium bevindt zich op de Mons Capitolinus, of beter gezegd tegen de helling ervan aan onder het huidige Palazzo Senatorio, waarvan het Tabularium het fundament vormt. Het Tabularium was in de Romeinse het staatsarchief. Het werd gebouwd door een architect uit Ostia, Lucius Cornelius, in 79 vC., in opdracht van de Senaat en op kosten van consul Lutatius Catullus. Het gebouw is 73,6 m. lang en is gebouwd in regelmatige rijen van tufstenen blokken, omhoogrijzend van de fundering tot aan het plein op de heuvel erachter (piazza dell' Asylum).

In de muur bevinden zich zes kleine vensters, die corresponderen met een reeks vertrekken, te bereiken via een trap, die nog goed bewaard gebleven is. Deze trap leidde naar beneden vanaf een poort, die later gesloten werd op het moment van de bouw van de tempel van Vespasianus en Titus.

Aan de zijde van het Forum laat het Tabularium zijn oorspronkelijke vorm met tien bogen nog zien. Drie daarvan zijn hedentendage nog zichtbaar, van de rest kan men zien waar ze gezeten hebben. Alle bogen waren ingekaderd door Dorische halfzuilen van travertijn en peperijn met kapitelen, architraaf, en een fries met metopen en triglyfen in travertijn. Achter de bogen bevond zich een galerij onderverdeeld in sectoren die telkens begonnen bij iedere boog in de Middeleeuwen gebruikt als zoutopslagplaats.

Boven deze galerij was nog een verdieping met een zuilengang evormd door corintische zuilen van travertijn.
 
Reconstructie van het Tabularium