rome
Ga naar: Rome index monumenten / Rome links / Rome archaeologisch /
Rome homepage
/ kaart van Rome
tempel Castor & Pollux
 
rome tempel castor & pollux
Tempel van Castor en Pollux
 
 
Direct ten Oosten van de "vicus Tuscus" verheffen zich op een hoog podium de drie resterende zuilen van de tempel van Castor en Pollux (de Dioscuren, zonen van Zeus). Met deze van oorspromg Griekse goden, werd de Griekse godsdienst dus al heel vroeg, begin 5e eeuw, in Rome geïntroduceerd.

De legende vertelt dat in 499 vC. tijdens de slag bij het lacus Regillus tussen de Romeinen en de Latijnen (bondgenoten van Tarquinius Superbus) plotseling twee mysterieuze ruiters veschenen die de Romeinen de overwinning brachten. Direct daarna werden dezelfde ruiters gezien terwijl ze hun paarden lieten drinken bij de bron van Iuturna op het Forum en die de burgers in de stad de overwinning meedeelden en direct daarna verdwenen. Het volk herkende in hen de Dioscuren. Hierop liet dictator Aulus Postumius Albinus ter herinnering hieraan deze tempel bouwen., die in 484 vC werd ingewijd door zijn zoon.

De tempel werd gerestaureerd door consul L. Caecilius Metellus Dalmaticus in 117 vC. vervolgens in 74 vC. door de praetor urbanus Verres, die later als gouverneur van Sicilia grote bekendheid kreeg door de aanklachten van Cicero. Na een brand in 14 vC. werd op last van Tiberius de laatst bekende restauratie begonnen, afgesloten met de inwijding in 6 nC. Van het podium zijn alleen de resten over in opus caementicium, de grote tufstenen blokken zijn geplunderd in de 15e eeuw, één ervan is gebruikt voor de sokkel van het ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius op het Capitool.

De tempel had aan de voorkant 8 en aan de zijden 11 corinthische zuilen van Parisch marmer. Het podium was te bereiken door twee trappen aan de zijkanten, die zich voortzetten in één grote frontale trap. Waarschijnlijke werd dit punt ook gebruikt als spreekgestoelte, in elk geval heeft Caesar hier zijn lex agraria afgekondigd. Ook de senaat vergaderde verscheiden keren in de tempel. Ook bevond zich hier het kantoor van de ijkmeesters, waar de maten en gewichten geijkt moesten worden. Aan de lange zijdes van het podium bevonden zich vertrekken die geïdentificeerd zijn als ruimtes voor bankiers.