rome
Ga naar: Rome index monumenten / Rome links / Rome archaeologisch /
Rome homepage
/ kaart van Rome
zgn tempel van Romulus
 
rome zgn tempel van Romulus
Tempel van Romulus
 

Het gebouw werd gebouwd in opdracht van keizer Maxentius ter nagedachtenis aan zijn zoon Romulus (van wie de naam van tempel komt), gestorven op jonge leeftijd in 309 nC en vergoddelijkt; sinds kort echter zijn er twijfels uitgesproken over deze identificatie en heeft men gedacht op deze plaats de tempel van Iuppiter Stator te localiseren. Het is waarschijnlijk dat de benaming "tempel van Romulus" slechts een tijdelijke variatie geweest is tot aan de komst van Constantijn de Grote, die de tempel weer bestemd zou hebben voor zijn oorspronkelijke cultus.

Goed te zien zijn de fundamenten van het gebouw, en dat is te danken aan het feit dat de straat, die aan het licht kwam bij de opgravingen in 1899, het straatniveau uit het Augusteïsche tijdperk aan het licht gebracht heeft. Door deze opgravingen kwam de straat, gebouwd na de brand van Nero in 64 nC, weer tevoorschijn.

Het gaat hier om een gebouw geheel gebuwd in metselwerk, met een centraal lichaam met een koepel (het dak en lantaarntje zijn uit de moderne tijd), voorafgegaan door een portaal (half cirkelvormig) en geflankeerd door twee gelijke en symmetrische ruimtes beide gevormd door een lange rechthoekige absis, voorafgegaan door twee marmeren zuilen op hoge basis (alleen over zijn die aan de rechterkant); deze twee lege ruimtes stonden in verbinding met de centrale ruimte d.m.v. twee deuren.

Geheel verdwenen is de marmeren bekleding die de bakstenen muren moet hebben bedekt. wel over echter is de bronzen deur omgeven door een marmeeren deurpost met aan beide flanken een porfyren zuil met een romeins-korinthisch kapiteel.

Het gebouw werd rond het midden van de 6e eeuw nC veranderd in een vestibule van de kerk gewijd aan de SS. Cosmas en Damianus.