rome
Ga naar: Rome index monumenten / Rome links / Rome archaeologisch /
Rome homepage
/ kaart van Rome
   
tempel van vesta
 
rome tempel van vesta
tempel van Vesta
 

Vlakbij de Regia ligt de ronde tempel van Vesta. Deze is meerdere keren gerestaureerd tengevolge van branden ontstaan door het vuur dat daar bewaard werd. De zichtbare resten nu behoren bij een restauratie in gang gezet door Iulia Domna, de vrouw van Septimius Severus, door een brand in 191 nC. Het heeft de vorm behouden van de vorige restauratie, die volgde op de brand in 64 nC. (de beroemde brand van Rome, waar Nero van beschuldigd werd), waarbij ook de richting van het Huis der Vestaalse Maagden veranderd werd naar langs de lengteas van het forum.

Dankzij talloze herbouw in travertijn in de moderne tijd, is de kant gericht naar het forum gerestaureerd. Dit travertijn bedekt een ronde kern, gebouwd in metselwerk met bakstenen. Binnen stond een haard waar het eeuwig brandende vuur werd aangehouden om de godin te symboliseren. Men veronderstelt dat hier ook de penus Vestae (schatkamer), verborgen in het binnenste van de tempel, geweest is; tot dit hadden alleen de Vestalinnen toegang; hier werden zeer oude voorwerpen en van aanzienlijk belang bewaard, waaronder het Palladium (het kleine beeldje van Minerva, dat volgens de overlevering door Aeneas van Troje meegebracht was).