LIVIUS 2017
Livius: "Ab Urbe Condita "

latijn

CE 2017

CE 2017

De Teksten:

Livius' Ab Urbe Condita

 1. AUC, Liber I
  1. I, 3.10 - 4.6
  2. I, 4.6 - 5.4
  3. I, 5.5 - 6.2
  4. I, 6.3 - 7.3
  5. I, 7.4 - 7.7
  6. I, 7.8 - 7.15
  7. I, 12.1 - 7
  8. I, 12,8 - 10
  9. I,15.6 - 8
  10. I,16.1 - 8
  11. I,34.1 - 7
  12. I,34.8 - 12
  13. I,39.1 - 6
  14. I,45.1 - 7
  15. I,56.1 - 3
  16. I,56.4 - 8
  17. I,56.9 - 13
 2. AUC, Liber VII
  1. VII, 6.1 - 6
 3. AUC, Liber XXII
  1. XXII, 57.2 - 6
 4. AUC, Liber XXIII
  1. XXIII, 11.1 - 6
 5. AUC, Liber XXIX
  1. XXIX, 14.5 - 14
 6. AUC, Liber XXXIX
  1. XXXIX, 9.1 - 7
  2. XXXIX, 10.1 - 9
  3. XXXIX, 11. 1 - 7
  4. XXXIX, 12. 1 - 9
  5. XXXIX, 13. 1 - 7
  6. XXXIX, 13. 8 - 14
  7. XXXIX, 14. 1 - 5
  8. XXXIX, 14. 6 - 10

Minimum kennis 2017:

 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stilische middelen
  1. a - b
  2. c - m
  3. n - z
  4. narratologie
  5. argumentatie
 4. stamtijden
  1. gewone werkwoorden
  2. (semi)deponentia

VERTAALHULP LIVIUS 2017

vragen, problemen, opmerkingen en/of commentaar, kun je mailen naar:Wiebe Koopmans;

 • Instructie:

 • Vergeet niet: de vertaalhulp is bedoeld om je te helpen bij het zelfstandig vertalen van het pensum Livius 2017 èn om je voldoende oefening op te laten doen voor het vertalen van het ongeziene stuk Latijn op het CE. Gebruik de werkvertalingen dus alleen ter controle of om zinsconstructies beter door te krijgen! Zorg ervoor dat je steeds begrijpt waarom iets zus of zo vertaald is!
 • Opzet en werkwijze: de vertaalhulp bestaat uit verschillende onderdelen:
  • de vertaalhulp: klik in het menu links hiernaast op de passage die je wilt gaan bestuderen.

   Deze biedt 5 soorten hulp:
   • woordbetekenissen: wanneer je zonder te klikken met je muis over de woorden gaat, zie je de betekenis ervan in een klein popupje verschijnen.
    Opmerkingen:
    • bij naamwoorden e.d. wordt gewoonlijk de het woord in de nom. ev. gegeven;. bij zelfstandige naamwoorden wordt zonodig de gen. erbij gegeven, bij bijvoeglijke naamwoorden zonodig de vrouwelijke en onzijdige vorm.
    • De werkwoorden worden gewoonlijk de 1e p. ev. praesens . gegeven en wel als volgt (omdat het weergeven van een korte of lange -e- in de popupjes niet mogelijk is):
     • voco(r) 1 = de a-stammen
     • terreo(r) = e-stammen
     • tego(r) 3 = medeklinkerstammen
     • audio(r) 4 = i-stammen
     • capio(r) 3 = gemengde stammen
     • hebben wwerkwoorden een onregelmatig perfectum dan wordt dit aangegeven door perf, een onregelmatig participium passief met ppp.
    • h.l. (in het popupje) geeft aan dat een woord de gegeven betekenis (alleen) op deze plaats heeft!
    • M, V, O (in het popupje) geeft aan Mannelijk, Vrouwelijk, Onzijdig.
    • Het achtervoegsel -que (= en voor het woord) wordt als bekend verondersteld
   • grammaticale ondersteuning: Bij woorden die verbogen of vervoegd zijn, dus bij woorden waarvan de functie niet direct duidelijk is uit de gegeven betekenis in het popupje kun je dubbelklikken op het betreffende woord dan verschijnt het bijbehorende rijtje (ZN, BN, WW of VNW) of info over verschillende mogelijkheden van vertalen.
   • Als je meer algemene uitleg wilt over vormen of constructes, ga dan in het menu links onderaan resp. naar vormleer of syntaxis. Hier staat alles wat je geacht wordt te weten volgens de CvE (Commissie Eindexamen Voortgezet Onderwijs).
   • werkvertalingen: aan het eind van elke passage vind je een link naar de werkvertaling van die passage. (Gebruik zie boven en op eigen verantwoording!)