CE 2009
latijn
Ovidius
De Metamorphoses: veranderingen in de poëtische traditie

Tot mijn spijt ben ik niet meer in de gelegenheid deze vertaalhulp verder voort te zetten.
vragen, opmerkingen en/of commentaar, kun je mailen naar:wiebekoo;

VERTAALHULP OVIDIUS 2009

  Toelichting op werkwijze:

 • Vergeet niet: de vertaalhulp is bedoeld om je te helpen bij het zelfstandig vertalen van het pensum Ovidius Metamorphoses 2009 èn om je voldoende oefening op te laten doen voor het vertalen van het ongezien stuk Latijn op het CE. Gebruik de werkvertalingen alleen ter controle of om zinsconstructies beter door te krijgen! Zorg ervoor dat je steeds begrijpt waarom iets zus of zo vertaald is! Ook ik ben niet onfeilbaar, dus houd ik me aanbevolen gewezen te worden op fouten.
 • Opzet en inhoud: de vertaalhulp bestaat uit verschillende onderdelen:
  • een "werktekst": de Latijnse tekst in een Word-doc met een regel tussenruimte. Deze kun je hier downloaden of uitprinten. Deze tekst kun je gebruiken als je "werkschrift", zo hoef bij het aantekeningen maken geen tekst of woorden over te nemen en blijft je boek schoon. Bovendien erg handig om te kunnen scanderen!
  • de vertaalhulp zelf: klik hiervoor in het menu links hiernaast op de passage die je wilt gaan bestuderen. Deze biedt 2 soorten hulp:
   • woordbetekenissen: wanneer je zonder te klikken met je muis over de woorden gaat, verschijnt de betekenis ervan.
    Opmerkingen:
    • bij naamwoorden e.d. wordt gewoonlijk de betekenis in de nom. sg. gegeven;. bij werkwoorden gewoonlijk de ind.1e p. ev.
    • h.l. bij een betekenis geeft aan dat een woord de gegeven betekenis (alleen) op deze plaats heeft!
    • Van overbekende woordjes wordt vaak niet de betekenis gegeven. (bijv. et, -que, nam, sed, hewt praesens van sum etc.
   • grammaticale ondersteuning: Wanneer je op verbogen woorden dubbel klikt verschijnt het bijbehorende rijtje (ZN, BN, WW of VNW). Uitleg over de constructie (bijv. aci, abl. abs, voegwoorden, participiumconstructies, coniunctivi en optativi), volgt in een kader rechts naast de tekst.)
   • werkvertalingen: aan het eind van elke passage vind je een link naar de werkvertaling van die passage. (Gebruik zie boven en op eigen verantwoording!)
   • Als je meer algemene uitleg wilt over vormen of constructes, ga dan in het menu links onderaan resp. naar vormleer of syntaxis. Ook voor stamtijdenlijsten, vanuit verschillende ooghoeken. Hier staat alles wat je geacht wordt te weten volgens de CEVO (Commissie Eindexamen Voortgezet Onderwijs).
   • metrum, taaleigen Ovidius, stilistica en andere bijzonderheden: deze komen aan bod in het commentaar rechts van de tekst en in de links onder de tekst naar een totaaloverzicht op aparte pagina's waarin bij elkaar staat wat je weten of kennen moet op SE's of het CE.
 • Aanbevolen werkwijze aan de pc:
  • Druk de werktekst af en leg de betreffende passage voor je en noteer hierop de woordbetekenissen die je niet wist en zet er meteen de (mogelijke) naamval(len) of tijd/modus (ook te vinden door op het woord te klikken) erbij.
  • Vertaal dan het betreffende (zins)gedeelte (in je schrift) en controleer deze in de werkvertaling.
  • Noteer eventueel commentaar en/of bijzonderheden, zodat je dat later gemakkelijk kunt repeteren of leren.
  • Scandeer ter oefening regelmatig een aantal verzen.
  • Vul een en ander aan na bespreking door je docent.

Ovidius 2009 vertaalhulp

Gebaseerd op de minimumlijst van de CEVO

werktekst
deel 1, 2, 3, 4

N.B. In werktekst elisie aangegeven door ( )

te kennen stijlfiguren:
CEVO-lijst met vertaling van de voorbeelden:

stilistica: a-b, c-m, n-z
stilistica extra epos
narratologische begrippen
Metrum en Scanderen

Ovidius'
Metamorphoses

 1. Prooemium.
  1. I, 1-4
 2. Io
  1. I, 583-587
  2. I, 588-600
  3. I, 601-609
  4. I, 610-621
  5. I, 622-638
  6. I, 639-650
  7. I, 651-667
  8. I, 668-688
  9. I, 689-712
  10. I, 713-727
  11. I, 728-746
 3. Medea
  1. VII, 1-158
 4. Polyphemus
  1. XIII, 730-788
  2. XIII, 808-903
 5. Circe
  1. XIV, 242-307
 6. Pygmalion
  1. X, 243-297
grammatica (algemene hulp)
 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stamtijden vanaf pr.
  1. vanaf perf. A.
  2. vanaf ppp
  3. deponentia
  4. dep v.af ppp
  5. composit
voor vragen of opmerkingen mail naar: w.r.koopmans