ablativus absolutus

Een participium in de ablativus en een nomen in de ablativus vormen een ablativus absolutus, (deze vormt een bijzin van omstandigheid en staat los van de rest van de zin).

Vertaling: vul eerst één van de woordjes hoewel, omdat, toen, terwijl,nadat, anders in vertaal dan het nomen als ondw. en dan het ptcp als persoonsvorm:

(denk erom het ppa = actief en gelijktijdig, dus beginnen met "terwijl", maar het ppp is passief - beh. bij dep.- en voortijdig, dus beginnen met "nadat", daarna kun je kijken of een ander voegwoord beter past.

(voor uitgebreide uitleg klik hier)
Voorbeelden:
 • Normale:
  • cursu languescente = terwijl de stroming (van de rivier) zwakker wordt (Sen. ep. 23)
  • adducto cornua nervo = toen de pees gebracht was naar de uiteinden van de boog (Ov. Met. I, 455)
  • eliso.... aëra = toen de lucht doorkliefd was (h.l. kan ook: nadat hij de lucht doorkliefd had) (Ov. Met. I, 466)
  • stipulae demptis adolentur aristis = wanneer de korenaren zijn geoogst, worden de strohalmen verbrand (Ov. Met. I,492)
  • tum comitibus eorum seductis ac metu territis = toen, toen hun metgezellen apart genomen en door intimidatie bang gemaakt waren
  • Quibus satis cognitis = (En) nadat deze dingen voldoende onderzocht waren
  • silentio facto = nadat stilte gemaakt was
  • inita valle = nadat het dal binnengegaan was / nadat hij het dal binnengegaan was
  • prolapso equo = door het vallen van zijn paard
  • viribus admodum attenuatis = omdat zijn krachten zeer verzwakt waren.
  • dicente praetore Dinocrate esse, quae pertinentia = terwijl de hoogste magistraat Dinocrates zei dat er (dingen) waren, die betrekking hadden
  • vincente odio metum = toen de haat de vrees overwon
 • Onvolledige (door het ontbreken van participia van "esse")
  • incertis adhuc viribus = omdat de krachtsverhoudingen nog onzeker (waren)
  • auctore eo = terwijl hij initiatiefnemer (was); op zijn initiatief
  • Hannibale duce = onder aanvoering van Hannibal