accusativus

 • De gewone functie van de accusativus is:
  • direct object, lijdend voorwerp

   

Daarnaast zijn er nog de volgende bijzondere betekenissen:
 • predicatieve accusativus: naast het direct object nog een tweede acc.: "als, tot":
 • acc. van richting : bij namen van steden en kleine eilanden en bij het woord domus duidt de acc. zonder voorzetsel aan: "waarheen":
  • Romam = naar Rome
  • Athenas = naar Athene
  • Aeneam = naar Aenea
  • domum = naar huis
 • acc. van afstand en tijdsduur : geeft antwoord op de vragen: "hoe ver, hoelang, hoe oud":
 • acc. van inhoud: de betekenis van de acc. is verwant aan die van het werkwoord (en eigenlijk overvloedig):