Let op de eerste letter(s):
Let op het laatste gedeelte:
 • t- = aanwijzend: zó.....
 • qu- =
  • vragend: hoe....?
  • betrekkelijk: zo .....als
 • -alis = -danig (verbogen als fortis)
 • -antus = -groot (verbogen als bonus)
 • -antum (onverbogen) = + gen.sg: -veel
 • -ot (onverbogen) = -veel
in combinatie met elkaar:
 • talis ....qualis = zodanig .... als
 • tantus ...quantus = zo groot ....als
 • tot.....quot / tantum .....quantum = zoveel ....als
 • qualis ....talis = zo(danig) als ..... zodanig ook
 • quantus ...tantus = zo groot als .... zo groot ook
 • quot.....tot / quantum .....tantum = zoveel als ..... zoveel ook

Bijzonderheden:

 • quanto .... tanto + compar. = hoe (zeer) ... des te
 • tantum kan ook bijwoord zijn: slechts
 • aliqu- = tamelijk (groot, veel)
 • qu....cumque = hoe (danig, groot, veel) ook maar
Adiectiva correlativa