basiskennis
latijn
vereiste kennis
adverbia
Adverbia
Adverbia (bijwoorden) worden gevormd van de adiectiva op onderstaande manier:
Regelmatige vorming

adiectiva -o/-a ( 1e /2e ) declinatie:

uitgang gen. sg. M. > -e  bijv. alti > alte (= hoog)

adiectiva gemengde (3e ) declinatie:

uitgang gen. sg. M. > -iter bijv. fortis > fortiter  (= dapper)

comparativus:

gebruikt wordt de acc. sg. N.: -ius bijv. fortius (= dapperder) , minus (= minder)

superlativus:

de uitgang -us > -e bijv. fortissime (= zeer dapper)
ook wordt gebruikt:
 • acc. sg. N:
  • facile = makkelijk.
  • plerumque = meestal.
  • primum = eerst.
  • ceterum = overigens.
  • parum = te weinig.
  • tantum = slechts, alleen maar
  • etc.
 • abl. sg. N:
  • tuto  = veilig.
  • cito = snel.
  • subito = plotseling.
  • forte = toevallig.
  • modo = 1) slechts 2) zo-even
  • etc.
Adverbia worden gebruikt:
 • als antwoord op vragen als: hoe?, wanneer?, waar? e.d.
 • als bepaling bij een werkwoord
 • als bepaling bij een adiectivum
 • als bepaling bij een ander adverbium
 
 

basiskennis
1. vormleer
2. syntaxis

vertaaltips
gulden regels

per onderdeel
  vormleer:
 1. substantiva
 2. adiectiva
 3. adverbia
 4. correlativa
  1. adiectiva
  2. adverbia
 5. pronomina
  1. demonstrativa
  2. indefinita
  3. interrogativa
  4. personalia
  5. possessiva
  6. relativa
 6. numeralia
 7. verba algemeen
  1. onvolt. act.
  2. onvolt. pas.
  3. volt. act.
  4. volt. pas.
 8. deponentia
  1. praesens
  2. perfectum
 9. onregelmatige ww
 10. stamtijden
  1. deponentia
  2. composita

 11. syntaxis:

 12. participium
 13. abl.abs.
 14. gerundi(v)um
 15. aci en nci
 16. gebruik tempora
 17. modi in hoofdzin
 18. modi in bijzinnen
  1. afh. vraagzin
  2. causale
  3. comparatieve
  4. concessieve
  5. conditionele
  6. consecutieve
  7. relatieve
  8. temporele
 19. nominativus
 20. genitivus
 21. dativus
 22. accusativus
 23. ablativus
 24. vocativus
 25. locativus e.a.