Bijzinnen met quod of quin

 • Quod:
  • betrekkelijk voornaamwoord:
  • dat, het feit dat:
   • Eventus memorabilis est, quod = het is een gedenkwaardige gebeurtenis, dat
  • omdat: zie causale bijzinnen
  • wat betreft het feit dat:
   • quod excluderetur, paulisper vociferatus = nadat hij korte tijd luid geprotesteerd had over het feit dat hij buitengesloten werd
 • Quin:
  • non impedio quin = ik verhinder niet dat
  • non dubito quin = ik wijfel er niet aan of
  • non (haud) mutlum abest quin = het scheelt niet veel of
   • haud multum afuit, quin exanimaretur = het scheelde (volstrekt) niet veel of hij werd gedood
 • Quin .. ? aan het begin van een hoofdzin = waarom niet?
  • Quin ...imus? = Waarom gaan we niet?