causale bijzinnen

Causale bijzinnen geven een oorzaak of reden weer.
Ze staan in de indicativus als ze een objectieve mededeling doen; maar in de coniunctivus als ze een subjectieve mening (die van het subject) weergeven.

Causale bijzinnen worden ingeleid door:

  • quod = omdat, daar
  • quia = omdat, daar
  • quoniam = aangezien
  • cum + conj. = omdat, daar
Voorbeelden:
  • in indicativus (objectief):
    • quod propior Italiae ac mari tantum Ionio dicretus erat = omdat hij dichterbij Italië (was) en slechts door de Ionische zee gescheiden. (Liv.XXIII, 33)
    • quia custodiis navium Romanarum tenebantur = omdat zij door wachtposten van Romeinse schepen bezet gehouden werden. (Liv.XXIII, 33)
  • in coniunctivus (subjectief:)