Comparatieve bijzinnen

Comparatieve bijzinnen zijn bijzinnen die een vergelijke bevatten:

 • In de indicativus: in deze bijzinnen wordt een werkelijkheid weergegeven en ze worden ingeleid door:
   • ut + ind. = zoals, evenals, als
    • ut mos est = zoals de gewoonte is
   • sicut + ind. = zoals, evenals, als
   • quemadmodum + ind. = zoals, evenals, als
  • Bijzonderheden:
   • ut = (zo)als, soms bijna causale betekenis:
    • Homo, ut erat furiosus,... = De man, razend als hij was, ....
   • ut = voor zover als (beperkende betekenis);
    • Ut potui, tuli = Ik heb het verdragen, voor zover als ik kon.
   • ut ... ita = zoals ... zo; maar door deze woordjes twee feiten tegenover gesteld worden; vertaling is dan: hoewel ... toch; weliswaar ... maar.
    • ut bello .... laetatus erat, ita ...... fluctuatus animo fuerat = weliswaar had hij zich zeer verheugd over de oorlog, maar hij had nog geweifeld in zijn geest
 • In de coniunctivus: in deze bijzinnen wordt is als een niet-werkelijkheid of mogelijkheid voorgesteld en ingeleid door:
   • (vel)ut si + coni. = als het ware, alsof, als
   • quasi + coni. = als het ware, alsof, als
   • tamquam (si) + coni. = als het ware, alsof, als
    • tamquam omnes ipsa enixa foret, = alsof ze allen zelf gebaard had
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • quid Hymen, quid Amor, quid sint conubia, non curat = zij bekommert zich er niet om wat Hymen, wat Amor, wat een huwelijk is (Ov. Met. I,480)