Concessieve bijzinnen

Concessieve bijzinnen: drukken uit dat men iets toegeeft. Ze staan zowel in de indicativus als coniunctivus, en worden ingeleid door:

 • met indicativus of coniunctivus:
  • quamquam = hoewel, ofschoon
  • (tam)etsi = hoewel, ofschoon
  • quamvis = hoezeer .. ook, hoewel, ofschoon
 • met coniunctivus:
  • cum + coni. = hoewel, ook al, ofschoon
   • cum bello superiores essent = hoewel (de Grieken) de overhand hadden in de oorlog