basiskennis
latijn
vereiste kennis
verba

LATIJNSE VERBA :  praesenstammen DEPONENTIA
INDICATIVUS

  hortor, hortari vereor, veréri loquor, loqui orior, oriri patior, pati
1e conj.
2e conj.
3e conj.
4e conj.
3e conj.
P hort or ver eor loqu or or ior pat ior
R hort aris ver eris loqu eris or iris pat eris
A hort atur ver etur loqu itur or itur pat itur
E hort amur ver emur loqu imur or imur pat imur
S hort amini ver emini loqu imini or imini pat imini
E hort antur ver entur loqu untur or iuntur pat iuntur
ik spoor aan ik vrees ik spreek ik ontsta ik sta toe
         
I horta bar vere bar loqu ebar ori ebar pati ebar
M horta baris vere baris loqu ebaris ori ebaris pati ebaris
P horta batur vere batur loqu ebatur ori ebatur pati ebatur
E horta bamur vere bamur loqu ebamur ori ebamur pati ebamur
R horta bamini vere bamini loqu ebamini ori ebamini pati ebamini
F horta bantur vere bantur loqu ebantur ori ebantur pati ebantur
ik spoorde aan ik vreesde ik sprak ik otstond ik liet toe
         
F horta bor vere bor loqu ar ori ar pati ar
U horta beris vere beris loqu eris ori eris pati eris
T horta bitur vere bitur loqu etur ori etur pati etur
U horta bimur vere bimur loqu emur ori emur pati emur
R horta bimini vere bimini loqu emini ori emini pati emini
U horta buntur vere buntur loqu entur ori entur pati entur
ik zal aansporen ik zal vrezen ik zal spreken ik zal ontstaan ik zal toelaten

CONIUNCTIVUS

P hort er ver ear loqu ar or iar pat iar
R hort eris ver earis loqu aris or iaris pat iaris
A hort etur ver eatur loqu atur or iatur pat iatur
E hort emur ver eamur loqu amur or iamur pat iamur
S hort emini ver eamini loqu amini or iamini pat iamini
E hort entur ver eantur loqu antur or iantur pat iantur
dat ik aanspoor dat ik vrees dat ik spreek dat ik ontsta dat ik toelaat
         
I horta rer vere rer loqu erer ori rer pat erer
M horta reris vere reris loqu ereris ori reris pat ereris
P horta retur vere retur loqu eretur ori retur pat eretur
E horta remur vere remur loqu eremur ori remur pat eremur
R horta remini vere remini loqu eremini ori remini pat eremini
F horta rentur vere rentur loqu erentur ori rentur pat erentur
dat ik aanspoorde dat ik vreesde dat ik sprak dat ik ontstond dat ik toeliet

IMPERATIVUS

P          
R hort are ver ere loqu ere ori ire pat ere
A          
E          
S horta mini vere mini loqui mini ori mini pati mini
E          
spoor aan ! vrees ! spreek ! ontsta ! laat toe !

PARTICIPIUM praesentis (ppd)

nom hort ans ver ens loqu ens or iens pat iens
gen hort antis ver entis loqu entis or ientis pat ientis
  aansporend vrezend sprekend ontstaand toelatend

 

PARTICIPIUM futuri (pfd)

M hort aturus ver iturus locut urus or iturus pas surus
F hort atura ver itura locut ura or itura pas sura
N hort aturum ver iturum locut urum or iturum passurum

 

 

Vertaling van het pfd:

 1. zonder vorm van esse erbij: = ' om te ......'
 2. met vorm van esse erbij: = ' op het punt staan te .....' ; ' van plan zijn te ...' .


 

basiskennis
1. vormleer
2. syntaxis

vertaaltips
gulden regels

per onderdeel
  vormleer:
 1. substantiva
 2. adiectiva
 3. adverbia
 4. correlativa
  1. adiectiva
  2. adverbia
 5. pronomina
  1. demonstrativa
  2. indefinita
  3. interrogativa
  4. personalia
  5. possessiva
  6. relativa
 6. numeralia
 7. verba algemeen
  1. onvolt. act.
  2. onvolt. pas.
  3. volt. act.
  4. volt. pas.
 8. deponentia
  1. praesens
  2. perfectum
 9. onregelmatige ww
 10. stamtijden
  1. deponentia
  2. composita

 11. syntaxis:

 12. participium
 13. abl.abs.
 14. gerundi(v)um
 15. aci en nci
 16. gebruik tempora
 17. modi in hoofdzin
 18. modi in bijzinnen
  1. afh. vraagzin
  2. causale
  3. comparatieve
  4. concessieve
  5. conditionele
  6. consecutieve
  7. relatieve
  8. temporele
 19. nominativus
 20. genitivus
 21. dativus
 22. accusativus
 23. ablativus
 24. vocativus
 25. locativus e.a.