basiskennis
latijn
vereiste kennis
verba

LATIJNSE VERBA :  Perfectumstammen DEPONENTIA
INDICATIVUS

 Inf. hortatus esse veritus esse locutus esse ortus esse passus esse
 
1e conj.
2e conj.
3e conj.
4e conj.
3e conj.
P hortatus sum veritus sum locutus sum ortus sum passus sum
E hortatus es veritus es locutus es ortus es passus es
R hortatus est veritus est locutus est ortus est passus est
F hortati sumus veriti sumus locuti sumus orti sumus passi sumus
E hortati estis veriti estis locuti estis orti estis passi estis
C hortati sunt veriti sunt locuti sunt orti sunt passi sunt
ik heb aangespoord ik heb gevreesd ik heb gesproken ik ben ontstaan ik heb toegelaten
ik spoorde aan ik vreesde ik sprak ik otstond ik liet toe
         
P hortatus eram veritus eram locutus eram ortus eram passus eram
L hortatus eras veritus eras locutus eras ortus eras passus eras
U hortatus erat veritus erat locutus erat ortus erat passus erat
S hortati eramus veriti eramus locuti eramus orti eramus passi eramus
Q hortati eratis veriti eratis locuti eratis ortieratis passi eratis
U hortati erant veriti erant locuti erant orti erant passi erant
  ik had aangespoord ik had gevreesd ik had gesproken ik was ontstaan ik had toegelaten
         
F hortatus ero veritus ero locutus ero ortus ero passus ero
U hortatus eris veritus eris locutus eris ortus eris passus eris
T hortatus erit veritus erit locutus erit ortus erit passus erit
E hortati erimus veriti erimus locuti erimus ortierimus passi erimus
X hortati eritis veriti eritis locuti eritis orti eritis passi eritis
A hortati erint veriti erint locuti erint orti erint passi erint
  ik zal aange-spoord hebben ik zal gevreesd hebben ik zal gesproken hebben ik zal ontstaan zijn ik zal toegelaten hebben

CONIUNCTIVUS

P hortatus sim veritus sim locutus sim ortus sim passus sim
E hortatus sis veritus sis locutus sis ortus sis passus sis
R hortatus sit veritus sit locutus sit ortus sit passus sit
F hortati simus veriti simus locuti simus orti simus passi simus
E hortati sitis veriti sitis locuti sitis orti sitis passi sitis
C hortati sint veriti sint locutis sint orti sint passi sint
dat ik heb aangespoord dat ik heb gevreesd dat ik heb gesproken dat ik ben ontstaan dat ik heb toegelaten
         
P hortatus essem veritus essem locutus essem ortus essem passus essem
L hortatus esses veritus esses locutus esses ortus esses passus esses
U hortatus esset veritus esset locutus esset ortus esset passus esset
S hortati essemus veriti essemus locuti essemus orti essemus passi essemus
Q hortati essetis veriti essetis locuti essetis orti essetis passi essetis
U hortati essent veriti essent locuti essent orti essent passi essent
  dat ik had aangespoord dat ik had gevreesd dat ik had gesproken dat ik was ontstaan dat ik had toegelaten

PARTICIPIUM perfectum (ppp)

M hort atus ver itus locut us or tus pas sus
F hort ata ver ita locut a or ta pas sa
N hort atum ver itum locut um or tum pas sum
aangespoord hebbend; aansporend gevreesd hebbend;
vrezend
gesproken hebbend; sprekend ontstaan zijnde; ontstaand toegelaten hebbend; toelatend

 <

 

 

 

 

basiskennis
1. vormleer
2. syntaxis

vertaaltips
gulden regels

per onderdeel
  vormleer:
 1. substantiva
 2. adiectiva
 3. adverbia
 4. correlativa
  1. adiectiva
  2. adverbia
 5. pronomina
  1. demonstrativa
  2. indefinita
  3. interrogativa
  4. personalia
  5. possessiva
  6. relativa
 6. numeralia
 7. verba algemeen
  1. onvolt. act.
  2. onvolt. pas.
  3. volt. act.
  4. volt. pas.
 8. deponentia
  1. praesens
  2. perfectum
 9. onregelmatige ww
 10. stamtijden
  1. deponentia
  2. composita

 11. syntaxis:

 12. participium
 13. abl.abs.
 14. gerundi(v)um
 15. aci en nci
 16. gebruik tempora
 17. modi in hoofdzin
 18. modi in bijzinnen
  1. afh. vraagzin
  2. causale
  3. comparatieve
  4. concessieve
  5. conditionele
  6. consecutieve
  7. relatieve
  8. temporele
 19. nominativus
 20. genitivus
 21. dativus
 22. accusativus
 23. ablativus
 24. vocativus
 25. locativus e.a.