genitivus

 • De gewone betekenis van de genitivus is:
  • van

   

Daarnaast zijn er nog de volgende bijzondere betekenissen:
 • bij verba
  • esse + gen: = het is een eigenschap van, het is eigen aan.
   • hoc spe concipere audacis animi fuisse, ad effectum adducere et virtutis et fortunae ingentis = dit te (durven) hopen was (een blijk) van een stoutmoedige geest, dit tot stand te brengen (een blijk) van een zowel geweldige moed als (geweldig) gelukkig gesternte.(Liv. XXXIII, 33)
  • werkwoorden die betekenen "zich herinneren, vergeten":
   • memini = zich herinneren
   • obliviscor (3) = vergeten
 • bij adiectiva
  • expers:
   • expers viri = onervaren met een man (Ov. Met. I, 479)
 • gen. possessivus: duidt de bezitter van iets aan:
 • gen. obiectivus de gen. duidt niet, zoals gewoon is het, subject/de eigenaar aan maar het object/ de betrokkene
  • veri boni aviditas = het vewrlangen naar het ware goede (Se. Ep. 23)
  conubia Daphnes = een huwelijk met Daphne (Ov. Met. I, 490)
 • gen.partitivus: geeft het geheel waarvan een deel genomen of aangeduid wordt:
  • nihil cari, nihil sancti est. = Er is niets dierbaars, niets heiligs (voor jullie)
 • gen. explicativus
  • nomen amantis = de naam "liefhebbende"/ van iem. die liefheeft (Ov. Met. I, 474)
 • gen. qualitatis: een substantief met nadere bepaling in de gen. geeft de hoedanigheid aan van een persoon of zaak:
  • ingentis spiritus virum = een man van/met een enorme trots