gerundium/gerundivum

vertalen van -nd- vormen
Je hebt een -nd- vorm getraceerd: hoe vertaal je die?: volg het volgende stappenplan:
 1. staat er een vorm van esse of videri bij èn staat hij in de nom. of acc.-zonder voorzetsel (vz)? (of moet er in een a.c.i. esse bijgedacht worden?)
  1. Zo ja:
   1. letterlijk: -swaardig
   2. "moetende worden" Let op: "door wie" staat in de dativus!
    1. quod tu supplicio puniendum (esse) putavisti = waarvan jij meende dat het met de dood bestraft moest worden
   3. in plaats van "moeten", kan ook soms "kunnen" of "mogen" vertaald worden.
    1. calamitas, si ita est appellanda = een ramp, als dat zo genoemd mag/kan worden
  2. Zo nee: ga verder
 2. (dus geen esse etc.) staat er bij de -nd- vorm een nomen in de acc. of in dezelfde nv etc. ?
  1. Zo nee:
   1. vertaal het vz of de naamval van de -nd- vorm en de -nd- als ZN dwz. het (inf.)
    1. bijv. ars scribendi = de kunst van het schrijven
  2. Zo ja: (dus wel acc. of zelfde nv.)
   1. vertaal eerst het vz of de naamval van de -nd- vorm en de -nd- vorm als ZN dwz. het (inf.) ..
   2. vul dan altijd het woordje "van" in
   3. vertaal daarna het nomen in
    1. bijv.
     1. ars scribendi epistulam = de kunst van het schrijven van een brief
     2. ars epistulae scribendae = de kunst van het schrijven van een brief
  3. N.B. ad + -nd- kun je altijd vertalen met "om te"
 3. Denk erom:
  1. do, dare + -nd- = om te ....
  2. curo, curare + -nd- = laten......