uitgangen nomina
voordat je deze uitgangen determineert moet je er eerst zeker van zijn dat het om nomina gaat!
bij verba duiden ze heel iets anders aan!

Hieronder volgen de uitgangen van de nomina en adverbia die verwarring kunnen wekken en waar je dus alert op moet zijn:
Klik op de volgende links voor een compleet overzicht van: substantiva - adiectiva - adverbia
 • -e :
  • abl. sg.
   • subst. 3e + 5e decl.
   • ppa;
   • vetus, dives, pauper
  • nom/acc sg. N
   • adi. 3e decl. op -er en -is
  • adverbium
   • van adi. 1e/2e decl. op -us en -er
  • voc. sg.
   • subst. en adi. 2e decl. op -us
 • -i :
  • gen. sg
   • subst. + adi.2e decl.
   • (-ei!) subst. 5e decl.
  • nom. pl.
   • subst. + adi.2e decl.
  • dat. sg.
   • subst. + adi. 3e decl.
   • (-ei , -ui ): subst. 5e + 4e decl.
   • woorden als ullus, totus, solus.
  • abl. sg.
   • adi. 3e decl. (beh. vetus etc.)
   • enkele subst. 3e decl. (zie daar)
 • -um :
  • acc. sg.
   • subst. en adi. 2e decl.
  • gen. pl.
   • (ook -ium !) subst. en adi. 3e decl.
   • ( -uum !) subst. 4e decl.
  • nom. sg.
   • bij Neutra 2e decl.
 • -is :
  • gen. sg.
   • subst. en adi. 3e decl.
  • dat. en abl. pl.
   • subst. en adi. 1e en 2e decl.
  • nom. sg.
   • bij bepaalde subst. en adi. 3e decl.
 • -a :
  • nom. / acc. pl.
   • bij alle Neutra !
  • nom. + abl. sg.
   • subst. en adi. 1e decl.
 • -us :
  • nom. sg.
   • subst. en adi. 1e decl.
  • nom. + gen. sg. èn nom. + acc. pl.
   • subst. 4e decl.

Nota bene: Naast de uitgang -is ( zie boven) komen ook de uitgangen -e en -us voor als nom. (+ acc.) sg. bij subst. van de 3e decl.!

 • nom. sg.
  • subst. op -us, utis (F) en -us, -udis (F): bijv. virtus, -tutis
 • nom. èn acc. sg.
  • subst. op -e, -is (N) bijv. mare, maris
  • subst. op -us, oris (N) en -us, -eris (N) bijv. corpus, -poris