ut & cum

ut + ind. =
 • hoe?
 • zoals
  • ut leves stipulae adolentur = zoals lichte strohalmen verbrand worden (Ov. Met. I,492)
  • ut saepes ardent = zoals hagen branden (Ov. Met. I,493)
  • utque monebat ipse Amort = zoals Amor zelf aanspoorde (Ov. Met. I,531)
  • ut canis ... = zoals een hond ... (Ov. Met. I,533)
  • ramos ut membra = de takken, zoals/als waren het ledematen (Ov. Met. I,555)
 • zodra als, wanneer, toen
ut + coni =
 • opdat, om te, met de bedoeling dat
 • (zo)dat
  • facit ut laedar ... = maakt dat ik gekwetst word... (Ov. Met. I,545)
cum + abl. =
 • met
  • cum fortibus armis = met krachtige wapens (Ov. Met. I,456)
  • cumque ipso verba ...reliquit = met hemzelf liet zij de woorden achter zich (Ov. Met. I,526)
cum + ind. =
 • wanneer
  • cum leporem vidit = wanneer/toen hij een haas zag (Ov. Met. I,533)
  • cum ... canet = wanneer .... zal zingen (Ov. Met. I,560)
 • cum primum = zodra als
cum + coni. =
 • toen, nadat
 • omdat
 • hoewel
ne+ coni =
 • ( finaal:) opdat niet, om niet te, met de bedoeling dat niet
 • in hoofdzinnen:
  • adhortatief/prohibitief
   • ne cadas = val niet!, pas op dat je niet valt. (Ov. Met. I,508)
  • optatief
 • na ww van vrezen = dat