uitgangen verba
voordat je deze uitgangen determineert moet je er eerst zeker van zijn dat het om verba gaat!
bij nomina duiden ze heel iets anders aan!

Hieronder volgen de (persoons) uitgangen van de verba.

Wil je liever de complete rijtjes voor je zien klik dan op onderstaande links:

Begin bij het determineren van een werkwoordsvorm altijd achteraan:
Persoonsuitgangen: (pu) . Voor het herkennen van de tijdkenmerken klik hier.
persoon:
standaard
passivum onvoltooid
alleen perfectum actief
ik
-o / -m
-(o)r
-i **
jij
-s
-ris
-isti
hij/zij/het/ondw.ev.
-t
-tur
-it *
wij
-mus
-mur
-imus *
jullie
-tis
-mini
-istis
zij/ondw.mv
-nt
-ntur
-erunt
Persoonsuitgangen imperativus:
persoon
activum onv.
deponentia onvoltooid
jij moet ....
-a / -e / -i
-are/-ere/-ire
jullie moeten ....
-te
-mini
Andere uitgangen: (bij betekenis is steeds het ww. "roepen" als voorbeeld gegeven)
uitgang van
uitgang
betekenis
infinitivus praes. A.
-are / -ere / -ire
( te) roepen
infinitivus praes. P
-ari / -eri / -iri / -i
geroepen (te) worden
infintivus fut. A
-urus esse
(te) zullen roepen
infinitivus perf. A.
-isse
geroepen (te) hebben
infinitivus perf. P.
-(t)us esse
geroepen (te) zijn
participium praes. A. (ppa)
-ns, -ntis
roepend(e) (zie ook:)
participium perf. P. (ppp)
-(t)us, (t)a, (t)um
geroepen (zijnde) (zie ook)
participium fut. A (pfa)
-urus, -ura, -urum
zullende / om te roepen
gerundium
-ndi, -ndo,ad ...-ndum, -ndo
van etc. het roepen. (zie ook:)
gerundivum
-ndus, -nda, -ndum
roepenswaardig, geroepen moetende worden. (zie ook:)
Nota bene: sommige uitgangen komen zowel in het praesens als in het perfectum voor:
 • -it en -imus : bij de verba van de 3e en 4e conjugatie! Let dus goed op of het een praesens- of een perfectumstam (vaak -v- -u- of -x-) is. Bij onregelmatige perfecta kan het soms beide zijn. (In de stt-lijst aangegeven met *).
 • -i :
  • 1e pers. sg. ind. perf. A ( ik heb ge....) bij alle ww. achter de perf. stam!). Bij onregelmatige perfecta weer dubbelvormen mogelijk!
  • inf. pr. passief (ge... worden) bij verba van de 3e conjugatie. Bij onregelmatige perfecta weer dubbelvormen mogelijk!
  • 2e pers. sg. imp. pr. A (geb. wijs ev.) bij verba van de 4e conj. Bij onregelmatige perfecta weer dubbelvormen mogelijk!
  • dubbelvormen bijv:
   • veni =
    • ik ben gekomen, ik kwam
    • kom!
   • emi =
    • ik heb gekocht, ik kocht
    • gekocht worden !!!