tijdkenmerken verba
voordat je deze uitgangen determineert moet je er eerst zeker van zijn dat het om verba gaat!
bij nomina duiden ze heel iets anders aan!

Hieronder volgen de tijdkenmerken van de verba die direct voorafgaand aan de persoonsuitgangen in welke tijd en/of modus de vorm staat

Wil je liever de complete rijtjes voor je zien klik dan op onderstaande links:

Bij de meeste werkwoordsvormen staan de tijdskenmerken aan het ww. vast en direct voor de pu: je kijkt dus welke letter(s) er voor de pu staat/staan.
 • Staat er voor de pu: (aan de praesensstam vast)
  • -ba-
   • altijd ind. impf. A of P
  • -bi-, -bu-, -be-
   • altijd ind. fut. A of P
  • -are-, -ere-, -ire-
   • altijd coni. impf. A of P
  • -a-
   • coni. pr. A of P (bij ww 2e, 3e, 4e conj.)
   • maar ind. pr. A of P (bij ww 1e conj.)
  • -e-
   • ind. fut. A of P (bij ww 3e en 4e conj. )
   • ind. pr. A of P (bij ww 2e conj.)
   • coni. pr. A of P (bij ww 1e conj.)
 • Staat er voor de pu:(aan de perfectumstam vast)
  • -era-
   • altijd ind. perf. A
  • -eri-
   • ofwel ind. fut. ex. A (beh. 1e p.sg. = -ero)
   • ofwel coni. pf. A (1e p.sg. = -erim)
  • -isse-
   • altijd coni. plsqmpf. A

    

 • zowel praesens- als perfectumstam:
  • -i- (zie ook hier.)
   • ind. perf. (alle conjugaties)
   • ind. pr. (3e en 4e conj.)
  • -i : (zie hier.)
Maar in de voltooide tijden passief staan (eigenlijk net zoals in het Nederlands) gewoon de vormen van het ww. sum (zijn) los bij het ppp!
 • Zie je dus een ppp en los daarbij:
  • sum, es, est, sumus, estis, sunt
   • =: ind. perf. P. (ik ben ge ......)
  • eram, eras, erat, eramus, eratis, erant
   • =: ind. plsqmpf. P. (ik was ge .....)
  • ero, eris, erit, erimus, eritis, erunt
   • =: ind. fut. ex. P. (ik zal ge ....zijn)
 • Zie je dus een ppp en los daarbij:
  • sim, sis, sit, simus, sitis, sint
   • =: coni. perf. P (dat ik ge... ben)
  • essem, esses, esset, essemus, essetis, essent
   • =: coni. plsqmpf. P. (dat ik ge.... was)