hic , haec, hoc = deze, dit; hij, zij, het; laatstgenoemde
Tip: zorg ervoor dat je de eerste drie naamvallen ev. en de dubbelvormen goed kent. De andere naamvallen herken je wel!
M
F
N
nom. sg
hic
haec
hoc
gen. sg
huius
huius
huius
dat. sg
huic
huic
huic
acc. sg
hunc
hanc
hoc
abl. sg
hoc
hac
hoc
 
nom. pl
hi
hae
haec
gen. pl
horum
harum
horum
dat. pl
his
his
his
acc. pl
hos
has
haec
abl. pl
his
his
his
Let op: hic = (ook): hier
ille, illa, illud = die, dat; hij, zij, het; eerstgenoemde; de bekende..
Tip: zorg ervoor dat je de eerste drie naamvallen ev. en de dubbelvormen goed kent. De andere naamvallen herken je wel!
M
F
N
nom. sg
ille
illa
illud
gen. sg
illius
illius
illius
dat. sg
illi
illi
illi
acc. sg
illum
illam
illud
abl. sg
illo
illa
illo
 
nom. pl
illi
illae
illa
gen. pl
illorum
illarum
illorum
dat. pl
illis
illis
illis
acc. pl
illos
illas
illa
abl. pl
illis
illis
illis
iste, ista, istud = die, dat; hij, zij, het; de beruchte..
Tip: zorg ervoor dat je de eerste drie naamvallen ev. en de dubbelvormen goed kent. De andere naamvallen herken je wel!
M
F
N
nom. sg
iste
ista
istud
gen. sg
istius
istius
istius
dat. sg
isti
isti
isti
acc. sg
istum
istam
istud
abl. sg
isto
ista
isto
 
nom. pl
isti
istae
ista
gen. pl
istorum
istarum
istorum
dat. pl
istis
istis
istis
acc. pl
istos
istas
ista
abl. pl
istis
istis
istis
is, ea, id = deze, dit, die, dat; hij, zij, het; antecedent bij relativa
Tip: zorg ervoor dat je de eerste drie naamvallen ev. en de dubbelvormen goed kent. De andere naamvallen herken je wel!
M
F
N
nom. sg
is
ea
id
gen. sg
eius
eius
eius
dat. sg
ei
ei
ei
acc. sg
eum
eam
id
abl. sg
eo
ea
eo
 
nom. pl
ei
eae
ea
gen. pl
eorum
earum
eorum
dat. pl
eis
eis
eis
acc. pl
eos
eas
ea
abl. pl
eis
eis
eis
idem, eadem, idem = dezelfde (= ca. is, ea, id + dem)
Tip: zorg ervoor dat je de eerste drie naamvallen ev. en de dubbelvormen goed kent. De andere naamvallen herken je wel!
M
F
N
nom. sg
idem
eadem
idem
gen. sg
eiusdem
eiusdem
eiusdem
dat. sg
eidem
eidem
eidem
acc. sg
eundem
eandem
idem
abl. sg
eodem
eadem
eodem
 
nom. pl
eidem
eaedem
eadem
gen. pl
eorum
earum
eorum
dat. pl
eisdem
eisdem
eisdem
acc. pl
eosdem
easdem
eadem
abl. pl
eisdem
eisdem
eisdem

pronomina demonstrativa hic haec hoc