aliquis, aliquid; aliqui, aliqua, aliquod: aliquis = altijd: iemand, de een of ander (nom. sg.); aliquid = altijd: iets, het een of ander (nom/acc. sg);
aliqui, aliqua, aliquod
  • de (het) een of ander; enige.
M
F
N
nom. sg
aliqui
aliqua(e)
aliquod
gen. sg
alicuius
alicuius
alicuius
dat. sg
alicui
alicui
alicui
acc. sg
aliquem
aliquam
aliquod
abl. sg
aliquo
qua
aliquo
 
nom. pl
aliqui
aliquae
aliqua(e)
gen. pl
aliquorum
aliquarum
aliquorum
dat. pl
aliquibus
aliquibus
aliquibus
acc. pl
aliquos
aliquas
aliqua(e)
abl. pl
aliquibus
aliquibus
aliquibus
Let op: na si, nisi, num en ne gaat ali- niet met quissie mee !!
  • si qua (=aliqua <partes>) latent = als enige <delen> bedekt zijn (Ov. Met. I, 502)
  • si quis .... casus = als een (of ander) ongeval (Sen. Ep. 9)
quisque, quidque; quique, quaeque, quodque: (unus)quisque = altijd: ieder (zelfst. nom. sg.); quidque = altijd: elk ding, alles (zelkst. nom/acc. sg);
quique, quaeque, quodque
  • ieder, elk, iedere, elke
M
F
N
nom. sg
quique
quaeque
quodque
gen. sg
cuiusque
cuiusque
cuiusque
dat. sg
cuique
cuique
cuique
acc. sg
quemque
quamque
quodque
abl. sg
quoque
quaque
quoque
 
nom. pl
quique
quaeque
quaeque
gen. pl
quorumque
quarumque
quorumque
dat. pl
quibusque
quibusque
quibusque
acc. pl
quosque
quasque
quaeque
abl. pl
quibusque
quibusque
quibusque
Andere indefinita:
  • quidam, quaedam, quiddam, quoddam = een zeker iemand/iets; een zekere; mv.: sommige
  • quisquam, quidquam = iemand, iets (alleen zelfst.; bijv. zie ullus)
  • nemo, nihil = niemand, niets
nemo
nihil
nom. sg nemo nihil
gen. sg nullius (nullius rei)
dat. sg nemini (nulli rei)
acc. sg neminem nihil
abl. sg nullo (nulla re)

 

 

pronomina indefinita