is, ea, id = deze, dit, die, dat; hij, zij, het; antecedent bij relativa
Tip: zorg ervoor dat je de eerste drie naamvallen ev. en de dubbelvormen goed kent. De andere naamvallen herken je wel!
M
F
N
nom. sg
is
ea
id
gen. sg
eius
eius
eius
dat. sg
ei
ei
ei
acc. sg
eum
eam
id
abl. sg
eo
ea
eo
 
nom. pl
ei / ii
eae
ea
gen. pl
eorum
earum
eorum
dat. pl
eis / iis
eis / iis
eis / iis
acc. pl
eos
eas
ea
abl. pl
eis / iis
eis / iis
eis / iis

pronomen demonstrativum: is ea id