ego = ik ; tu = jij
nom.
ego
tu
 
gen.
 
dat.
mihi
tibi
 
acc.
me
te
 
abl.
me
te
 
voc.    
 
nos = wij ; vos = jullie
nom.
nos
vos
gen.
dat.
nobis
vobis
acc.
nos
vos
abl.
nobis
vobis
voc.
De ontbrekende genitivus wordt als volgt gevormd:
  • in geval van possessief: (van mij, mijn etc), wordt gebruikt het :
  • mei, tui, nostri, vestri = zijn altijd gen. obiectivus:desiderium vestri = het verlangen naar jullie
  • nostrorum, vestrorum, suorum = van de onzen, van de uwen, van de zijnen/hunnen
  • nostrum, vestrum = van ons, van u (gen. partitivus)
is, ea, id = hij zij het ;
reflexivum =zich
nom.      
gen.
 
dat.
sibi
 
acc.
se
 
abl.
se
 
voc.
Let op: sibi, se, se slaat altijd terug op het onderwerp en kan dus zowel ev als mv en mannelijk en vrouwelijk zijn!
 

 

 

pronomina personalia