studiehulp

ovidius 2002
livius 2003
cicero 2004
ovidius 2005
livius 2006

stt. uit CEVO voorkomend in pensum Livius

gewone stt
composita
(semi)deponentia


basiskennis

vormleer
syntaxis

 

4, 5, 6 gymnasium
latijn
stamtijden
(semi)deponentia CEVO-lijst
praesens perfectum infinitivus betekenis
adipiscor 3 adeptus sum adipisci 3 verkrijgen
aggredior 3 agressus sum aggredi 3 aanvallen
amplector 3 amplexus sum amplecti 3 omarmen
audeo ausus sum audere 2 durven, wagen
confido confisus sum confidere 3 vertrouwen
experior 4 expertus sum experiri 4 beproeven, proberen; ervaren
fateor 3 fassus sum fateri 2 bekennen
fio factus sum fieri worden; gebeuren; gemaakt worden
fruor 3 fructus sum frui 3 genieten van
fungor 3 functus sum fungi 3 vervullen
gaudeo gavisus sum gaudere 2 blij zijn; zich verheugen over
labor 3 lapsus sum labi 3 glijden; vallen, instorten
loquor 3 locutus sum loqui 3 spreken
mereor meritus sum mereri 2 zich verdienstelijk maken
morior 3 mortuus sum mori 3 sterven
nanciscor 3 na(n)ctus sum nancisci 3 (ver)krijgen
nascor 3 natus sum nasci 3 geboren worden
nitor 3 nixus/nisus sum niti 3 steunen op; zich inspannen
obliviscor 3 oblitus sum oblivisci vergeten
opperior 4 oppertus sum opperiri wachten
orior 4 ortus sum oriri 4 ontstaan, beginnen; opkomen (zon)
patior 3 passus sum pati 3 verdragen, dulden; toelaten
polliceor pollicitus sum pollceri 2 beloven
proficiscor 3 profectus sum proficisci 3 vertrekken
queror 3 questus sum queri 3 (be)klagen
reor raus sum reri 2 menen
revertor 3 reversus sum reverti 3 terugkeren (ook pf.A: reverti !)
sequor 3 secutus sum sequi 3 volgen
soleo solitus sum solere 2 de gewoonte hebben, gewoonlijk doen
utor 3 usus sum uti 3 gebruiken
vereor veritus sum vereri 2 vrezen

wr.koopmans © 2000/02