Temporele bijzinnen

Temporele bijzinnen: geven een tijdsbepaling aan, staan in de indicativus (meestal) of soms ook in de coninuctivus en ze worden ingeleid door:

 • ubi (primum), ut (primum) + ind. = zodra als, toen
  • ubi celeritate vinci senserunt = toen zij merkten dat in snelheid overtroffen werden
  • ut Punicus cultus habitusque suspectos legatos fecit = toen de Punische kleding en houding de gezanten verdacht maakte
 • postquam + ind. perf. = nadat
 • cum + ind. = wanneer, terwijl
 • cum + coni. = toen, nadat ( zie ook causale en concessieve bijzinnen)
  • cum quaereret qui et unde et quo tenderent cursum, = toen hij vroeg wie (zij waren) en vanwaar en waarheen zij koers zetten.
 • priusquam/antequam + ind. = voordat
 • dum + ind. = terwijl, zolang als, totdat
 • dum + coni. = opdat/met de bedoeling dat intussen